FANDOM


Říše se rozkládá území mezi Horami na Konci světa a Caladerskými Horami. Jedná se o největší mocenský útvar v celé Caladrii. Říše se skládá z hlavního města Derionu, knížectví Ashborn, Calden, Calahern, Freystall, Rovern, Revinor, Tolis, Reintar a městského státu Talonport. Před válkou v roce (1578) patřilo k Říši i Trierské knížectví o jehož osudu není ješte rozhodnuto.

Ačkoliv lidé v Řisi nejsou tak zruční řemeslníci jako trpaslíci a nebo tak talentovaní v magii jako jsou Elfové, doháni to lid v Říši svou pracovitostí.

Geografie Editovat

Napříč územím říše protéká řeka Romur, která pramení v Mirkenském Hvozdu a vlévá se do Severního moře. Řeka slouží jako hlavní obchodní tok. Na východě Říší chrání Caladerské hory a na západě pak obrovské Hory na konci světa. Uprostřed Říše se rozprostírá velký neprostupný Mirkenský Hvozd, kam se odváží jen ti nejdovážnější nebo ti nejhloupější. Sever říšského území omílá Severní moře a za ním leží severní ostrovy zvané Nordska. Na jihu je to pak Dascaňská vrchovina a za ní Dascarská poušť.

Historie Editovat

Říše byla založena Alaricem I. Nositelem Světla, když sjednotil roztroušené a rozhádané lidské kmeny před hrozbou orků z Hor na Konci Světa. Sjednocené kmeny vedl do jedné z nejkrvavějších bitev v historii lidstva.

Obyvatelstvo Editovat

Obyvatelstvo Říše je velmi různorodé, neboť samotnou Říši tvoří několik méně či více autonomních knížectví s vlastními zvyky, tradicemi a samozřejmě také národnostním složením. Kromě říšských občanů se zde nachází i několik dalších etnik, ať už se jedná o tvrdé seveřany z Nordsky či tmavé obyvatelstvo z pouští a nebo bohaté obchodníky ze Svobodných měst. Často zde můžete narazit i na méně početné zástupce ostatních ras jako zručné trpasličí řemeslníky, elfy a dokonce i na několik orků, kteří se většinou nechávají najímat jako žoldáci.

Politický systém Editovat

Císařství funguje na principu dědičného titulu císaře, který vždy připadne prvorozenému mužskému dědici. Tudíž je zaručeno, že vládnou potomci zakladatele říše Alarica. Politika v císařství byla vždy velmi napjatá. Každý z knížat si chtěl vždy ukousnout co nejvíc moci pro sebe a během vlád slabých císařů nebo během regentské vlády, toho často využívali a vždy si našli nějaký spor aby bojovali mezi sebou a získali území svého souseda. Nikdo si však neodvážil nárokovat trůn, protože císař měl vždy za zády Církev Světla a Rytíře Slunce.

(...)

Náboženství Editovat

Aldrethianská víra Editovat

Aldreth, bůh světla a stvořitel je jediný bůh, ve kterého lidé z Říše a Jižních Království věří. Dle Svaté knihy měl stvořit tento svět a lidi samotné. Svatá Kniha však zmizela v propadlišti dějin před dávnými časy a nikdo neví, kde se nachází. Mnoho lidí věří, že je bezpečně chráněna ve sklepeních pod Nejvyšším Aldrethovým Chrámem v Derionu, kde na ní dohlíží Aldrethova Církev Světla. Jiní věří, že tato kniha nikdy neexistovala a další, že si ji sám Aldreth vzal sebou, když opouštel Caladrii poté co bylo jeho dílo dokonáno. V archívech a kronikách lze nalézt také zmínky o návratu Aldretha zpět v dobách nejvyšší nouze.

V historických spisech je často spojováno Aldrethovo jméno s prvním císařem Říše a sjednotitelem všech lidských kmenů, Alaricem I. Nositelem Světla. Po vytvoření Říše byla založena Církev Světla spolu s řádem Rytířů Slunce, aby chránili lid a šířili Aldrethiánskou víru dále do světa.

Staří Bohové Editovat

Ještě v dobách před sjednocením, lidé v kmenech věřili ve staré bohy. V nynějších dobách se na staré bohy téměř zapomnělo a to především v důsledku stíhání těch, kteří je uctívali. Ale najdou se místa, kde se stále staří bohové těší úctě. Jedná se především o místa kam se ani misionáři nebo inkvizitoři Církve Světla neodváží. Někteří lidé v Říši nebo jiných částech obývaných lidmi, však uctívat staré bohy nepřestali a úspěšně své pravé vyznání skrývají.

Mnoho lidí tvrdí, že staří bohové neexistují a jiní, že jsou to naopak jediní bohové a jsou velmi mocní. Ten kdo chce vzývat staré bohy musí nejprve učinit oběť a na oplátku ho bohové vyslyší. Tyto rituály bývají velmi krvavé a barbarské

Starých bohů by mělo být pět. Myrna - bohyně života a spravedlnosti. Pak je tu její zlý bratr Muro, který je naprostým opakem Myrny, je to totiž bohem smrti, rozkladu, nemocí a intrik. Dále už méně uctívaní staří bohové jako jsou Wyrassil, bohyně země, přírody a obnovy. Gundrol bůh války a rozmaru a Naro bůh větru a moře.

Ekonomika Editovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.