FANDOM


 Aldreth - Bůh Světla, Stvořitel (Lidé, Říše, Jižní Království) Editovat

Aldreth, bůh světla a stvořitel je jediný bůh, ve kterého lidé z Říše a Jižních Království věří. Dle Svaté knihy měl stvořit tento svět a lidi samotné. Svatá Kniha však zmizela v propadlišti dějin před dávnými časy a nikdo neví, kde se nachází. Mnoho lidí věří, že je bezpečně chráněna ve sklepeních pod Nejvyšším Aldrethovým Chrámem v Derionu, kde na ní dohlíží Aldrethova Církev Světla. Jiní věří, že tato kniha nikdy neexistovala a další, že si ji sám Aldreth vzal sebou, když opouštel Caladrii poté co bylo jeho dílo dokonáno. V archívech a kronikách lze nalézt také zmínky o návratu Aldretha zpět v dobách nejvyšší nouze.

V historických spisech je často spojováno Aldrethovo jméno s prvním císařem Říše a sjednotitelem všech lidských kmenů, Alaricem I. Nositelem Světla. Po vytvoření Říše byla založena Církev Světla spolu s řádem Rytířu Slunce, aby chránili lid a šířili Aldrethiánskou víru dále do světa.  

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.