FANDOM


Pokud vašeho hrdinu zocelily bitky a rvačky, pak bude jeho osudem nastavovat krk v boji. Postaví se do čela družiny, která se bude utkávat s nepřátelským houfem, a bude svým hrdinstvím a zkušenostmi chránit ostatní, jestliže je na cestě zaskočí dravá zvěř či záludní skřeti. Vyzná se ve zbrojích a zbraních a bez dechu bude naslouchat legendám o slavných válečnících, protože jeho snem je stát se jedním z nich. Svou cestu za slávou bude nejspíš začínat coby bezvýznamný přístavní rváč nebo odvedenec v královském vojsku. Může sloužit jako zbrojnoš či štítonoš u drobného šlechtice nebo jako panoš na dvoře urozeného pána. Mnoho bojovníků se živí také jako členové městských hlídek nebo jako osobní strážci bohatých obchodníků, jiní pocházejí z divokých horských kmenů a jejich náčelnických družin. Důvodů, proč se bojovník vydá na cesty za dobrodružstvím, může být mnoho. Horká půda pod nohama poté, co usmrtil soupeře v souboji. Smrt pána, jemuž sloužil, či rozprášení jeho vojska. Touha získat věhlas jako nepřekonatelný šermíř nebo přiučit se něčemu u  slavných mistrů. A  může jej hnát i rozhodnutí pomstít se za utrpěnou porážku či příkoří.

DOVEDNOSTI Editovat

Pěší boj zblízka proti lidem a zvířatům (Tělo) Editovat

 • Pěší boj se zbraní proti lidem: útok, obrana, finty, kryty 
 • Pěší boj beze zbraně proti lidem: útok, obrana, finty,kryty
 • Pěší boj se zbraní proti zvířatům: útok, obrana, finty, kryty
 • Pěší boj beze zbraně proti zvířatům: útok, obrana, finty, kryty 
 • Zručnost se zbraní: rozbíjení věcí, dveří apod. zbraněmi, sekání lan, krytí se štítem před šípy, vyhazování a chytání zbraně, rozsekávání šátků ve vzduchu, chytání hozených věnců na kopí a podobně

Síla (Tělo) Editovat

 •  Hrubá síla: vyrážení dveří, zdvihání břemen, tlačení, tažení a držení silou

Bojovnické znalosti (Duše) Editovat

 •  Bájesloví: legendy o slavných bitvách, zbraních a válečnících
 •  Znalost výzbroje: odhad kvality, ceny a nemagických schopností zbraně či zbroje, povědomí    o výrobních
 •  Bojová taktika: schopnost orientace v boji, manévrování a zaujetí výhodného postavení v boji, příprava a provedení či odhalení léčky, držení formace

postupech

Sebedůvěra (Vliv) Editovat

 • Chvástání: vychvalování svých činů a schopností, získávání úcty a obdivu u lidí
 • Ocenění a ostouzení: umění pochválit či pohanět cizí výzbroj či bojové schopnosti
 •  Zastrašování lidí: zlomení morálky, zahnání na útěk

ZVLÁŠTNÍ SCHOPNOSTI Editovat

Letící zbraň Editovat

Kdo si myslí, že se obouručákem nedá zabít na dálku, bude nepříjemně překvapen

Postava s touto vyhrazenou dovedností dokáže jakoukoliv zbraň pro boj zblízka použít jako vrhací zbraň, takže může využít zdarma manévr lstivě jako u kterékoliv běžné vrhací zbraně. (aktivace 1 Tělo)

Cit pro zbraň  Editovat

Ten chlap to s tesákem umí, a nemám na mysli jen porcování masa, jestli mi rozumíte

Hráč si vybere jeden druh zbraně pro boj zblízka (např. kopí nebo meč). Postava má nadání (může použít dva manévry) pro pěší i jízdní boj s tímto druhem zbraně proti jakémukoliv protivníkovi i pro jiné užívání tohoto druhu zbraně.

Gladiátor Editovat

Vybojoval už tolik duelů s lidmi i zvířaty, že přesně ví, jak se jim dostat na kobylku.

 Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) v pěším boji zblízka jakoukoliv zbraní (i nouzovou) proti zvířatům nebo lidem. (bez aktivace, Tělo)

Zápasník Editovat

Zná tajné údery a chvaty, které lámou kosti a drtí klouby.

Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) v pěším boji zblízka beze zbraně proti zvířatům nebo lidem, tuto schopnost může uplatnit i proti soupeři ozbrojenému zbraní. (bez aktivace, Tělo)

Silák Editovat

Dokáže vyvrátit okované dveře z pantů nebo vyrvat menší strom ze země i s kořeny.

Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) v Síle. (bez aktivace, Tělo)

Šampión Editovat

Jeho slova a chování dokážou zdrtit soupeře dřív, než začne samotný boj.

Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) v Sebedůvěře - chvástání, ostouzení soupeřů a zastrašování lidí. (bez aktivace, Vliv)

Kruhový sek Editovat

Díky svému šermířskému umění dokáže naprášit celému oddílu

 Útočí-li postava v boji zblízka na několik cílů poblíž sebe, může použít zdarma manévr rozsáhle. (bez aktivace, Tělo) 

Osobní Strážce Editovat

Svého zákazníka nebo přítele dostane živého a zdravého z jakéhokoliv nebezpečí. Věrnému spolubojovníkovi dokáže pomoci v útoku i krýt záda.

Postava může tělesnými akcemi reagovat akcí z obrany nejen na akce vedené na sebe, jak je obvykle, ale i na jakékoliv akce škodící jiné postavě nebo předmětu, které má v dosahu. (bez aktivace, Tělo)

Rameno na Rameno Editovat

Věrnému spolubojovníkovi dokáže pomoci v útoku i krýt záda.

Postava může v boji zblízka i mimo svou akci pomoci jiné postavě s její akcí (např. vykrýt ránu, pomoci se zvednout na nohy, zapřít), pokud se nachází dostatečné blízko, a poskytnout jí pro tuto akci svoje Tělo (na zaplacení aktivace, náročnosti, manévrů nebo vyčerpání).

Hlava nehlava Editovat

V zápalu boje dokáže rozbít soupeři o hlavu takřka cokoliv.

 Postava může při boji zblízka udělit jizvu jakémukoliv předmětu, který použije jako nouzovou zbraň. Předmět tak zničí a získá tím 1 zdroj jako při zničení zbraně běžné kvality. (bez aktivace, Tělo) 

Pohotová reakce // House Rule // (Úroveň 4)          Editovat

Dlouhodobý trénink v bojovém umění zlepšil tvé reflexy a postřehy.

Postava může reagovat protiútokem zblízka na útok z dálky vedený do pěti metrů od něho.

Pádný úder Editovat

Ranou své zbraně dokáže prorazit i pevnou zbroj nebo rozdrtit přilbu.

Proti jeho tělesným útokům poskytuje zbroj o 1 menší slevu na vyčerpání. (bez aktivace, Tělo)

Přečtení soupeře Editovat

Pozná, co může od svého protivníka čekat, a to ještě dřív, než se s ním střetne.

Hráč může stanovit, že budoucí soupeř jeho postavy má při boji zblízka určitou slabinu nebo nějakou oblíbenou taktiku, kterou ve střetu s jeho postavou využije. (aktivace: 1 Vliv)

Skald Editovat

Zná příběhy o slavných hrdinech a bojovnících, velkých bitvách i prastarých artefaktech. A dokáže si z nich vzít ponaučení.

Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) v Bojovnických znalostech. (bez aktivace, Duše)

Skvělý taktik Editovat

Jeho schopnost bleskově zhodnotit bojovou situaci a v okamžiku se jí přizpůsobit z něj činí obávaného protivníka.

Je-­li postava přepadena, získává 1 Výhodu. Postava může, po dostatečně předchozí přípravě bojového plánu, používat v bitce zdarma přístupy k iniciativě (manévr rychle), dokud jdou věci podle plánu.

Editovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.