FANDOM


Bredon je vesnička ve Stříbrném lese, která leží na hlavní cestě vedoucí z Gillamooru do Revinoru. Lidé jsou zde zvyklý na ruch způsobený obchodníky, poutníky mířících do nedalekého Revinorského opatství, lovci a nebo knížecím vojskem. Vesnice a především hostince a starosta, z toho profitují nejvíce. Ten dokonce uvalil speciální cestovní daň pro všechny vozy, které projíždějí Bredonem. To vedlo k nevoli mnoha obchodníků, ale i samotného knížete Groghara Smělého. Ten nakonec svolil k tomu aby se daň mohla vybírat pod podmínkou, že starosta bude muset polovinu odevzdat ve prospěch knížectví.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.