FANDOM


Dascar (Da'skair) je civilizace lidí, žijící v poušti Dascar a jejím okolí, prevážne podél řeky Nush a v Černých horách. Vudcem je panovník zvaný Fa'ro, který má neomezenou moc a lidé ho uctívají jako svého nejvyššího boha.

Geografie Editovat

Da'skairská civilizace se roprostíra od Daskarské poušte na severu až po řeku Nush na jihu a částečně Nashrajskou džungli. Na západě jsou pak nehostinné pustiny a Dračí hory, které jsou domovem orských kmenů. Zatímco na východě Dascarské břehy omýlá Jižní moře. V Černých horách na jih od poušte Dascar, můžeme nalézt důležitou kulturní oblast Daskařanů, jsou zde totiz prevazne svatá města, chrámy a hrobky zesnulých panovníků.

Historie Editovat

Obyvatelstvo Editovat

Politický systém Editovat

Dascarská civlizace je postavená na kastovním systému, kdy nejvyšší moc zaujímá vůdce, který má neomezenou moc. Ihned pod ním mají nejvyšší moc kněží, patriciové a potom ostatní občané. Nejníže jsou otroci, kteří tvoří celou páteř jejich říše.

Náboženství Editovat

Svět bohů a svět lidí je v Daskarském náboženském myšlení poměrně důsledně oddělen, ale přesto jsou oba světy chápány jako úzce závislé. Přestože byly přítomnost bohů a jejích projevy bezprostředně pozorovatelné a dokonce člověkem prostřednictvím magie ovlivnitelné. Jediným prostředníkem mezi oběma světy je panovník. Ten je sám pokládán za božskou bytost Fa'ro a proto se jako jediný z živých lidí těší přímé přízni bohů.

Ekonomika Editovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.