FANDOM


Jedna z nejstarších ras vůbec. Přišli před několika tisíci lety na tento kontinent, když utíkali ze svého starého světa, který pohltili démoni a temnota. Při příjezdu na Caladrii se zařekli, že tomuto kontinentu nepřivodí stejnou zkázu a spálili všechny záznamy týkající se černé magie a černá magie samotná byla zakázána.

Vznešení elfové Editovat

Elfové kdysi ovládli celý kontinent a jejich říše prosperovala. Až do doby, kdy jakási nemoc začala snižovat řady elfského národa. Nyní už zbývá jen několik elfích měst a jen jedno jediné království vznešených elfů. Někteří elfové začali vinit v té době zcela primitivní druh a to lidi z této pohromy, která postihla elfí národ. Někteří tomu stále věří a jejich nevraživost vůči lidskému druhu stále přetrvává. Vznešení elfové vládnou nesmírným magickým nadáním a vědomostmi. Veškeré vědění je uložené v největší knihovně na celém světe, v Lothaii. 

Lesní elfové Editovat

Lesní elfové po příjezdu opustili společnost a vydali se hledat pravdu vědění do přírody. Vinili z toho, co se stalo na starém kontinentě elfské mágy, kteří toužili po moci a proto lesní elfové hledali odpuštění u matky země. Sžili se s přírodou a dodnes žijí v harmonii v několika lesích po celém kontinentě. Žijí však skrytě, tak aby nenarušovali okolní běh dějin mimo hvozdy a nepřilákali na sebe příliš pozornosti. Mirkenský Hvozd je však výjimkou, zde docházelo po několik let ke střetům s lidmi, kteří vypalovali a káceli posvátné lesy.

Temní elfové Editovat

Odpadlíci z řad vznešených elfů, kteří žiji skrytě v podzemí pod horami. Do skrytu byli zahnáni před několika stovkami let, při elfské epidemii, kdy celá města v karanténách byla vypalována a elfové vyvražďování na příkaz nejvyššího krále vznešených elfů. Těmto elfům, se podařilo přežit a srdce jim nenávistně hoří vůči všem vznešeným elfům. Temní elfové se museli přizpůsobit životu v jeskyních, a proto jich moc nenajdete na povrchu. V podzemí vybudovali obrovská města a komplexy. Jejich rozpínavost pod horami však vedla k potyčkám s trpaslíky.

Sněžní / Ledový elfové Editovat

Tyto elfy můžete nalézt na severních ostrovech. Jde o lesní elfy, kteří se rozdělili kvůli neshodám, které nejsou známy. Žijí hluboko v zamrzlých končinách a skryti v lesích jako je Křišťálový hvozd nebo Bilý les. Ví se o nich velmi málo. Někteří dokonce pochybují o jejich existenci.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.