FANDOM


Málo se zachovalo z historie světa...spisy které přežili tok času jsou chráněny v knihovnách po celém světe...zbytek je nenávratně ztracen nebo...nebo skryt před zraky obyčejných lidí a teprve s postupem času vyplavou na povrch zrnka pravdy

ČASOVÁ OSA

 • -8237 Příjezd Elfů do Caladrie
 • -8236 Založení Elfského království, založeno město Lothai na ostrově Elarion
 • 0 - Alaric I. Nositel Světla sjednotil lidské kmeny a zahnal orčí hrozbu ze západu. Rok 0 je také datem založení Říše a počátek říského kalendáře, který se uchytil skoro po celé Caladrii, tak jak se šířil její vliv
 • 33 - Alaric I. odchází na západ a už se nevrací. Nechává Řísi v rukou svého syna Theobalda I.
 • (...)
 • 1571 - Začínají události, které vedou k obnovení řádu Strážců v Caladrii
 • 1578 - Vypuká válka mezi Říší a Daskařany.
 • 1579
  • Na jaře tohoto roku válka končí, když říšská armáda poráží jižany v rozhodující bitvě u Tolis
  • Císař Elgrinth II. mizí v bitvě u Frostholdu. Jeho tělo není nikdy nalezeno. Říše je uvrhnuta do chaosu, neboť zde nezbývá žádný následník trůnu.
  • Začínají spory mezi knížaty, které následně přerostou v občanskou válku, která vejde ve známost jako Válka roztříštěného trůnu.
  • Církev světla začíná vinit čaroděje ze zmizení císaře.
  • Byla údajně viděna kometa prolétávající nad Říší. Dle některých špatné znamení.
  • Dascařané našli novou reinkarnaci svého Fa"ra, který je v budoucích letech povede
 • 1580
  • Severské ostrovy jsou znovu sjednoceny pod vládou krále Bjorna.
  • Velmistrem rytířů světla se stává John Neverysák, který také přijímá nové jméno Arvenduin, což v elfštině znamená bojovník světla. Následně se stává pravou rukou svátého otce.
  • Svatý otec Eudrod prohlašuje Církev světla za svatého ochránce Derionu a ujímá se vlády nad Derionem
  • Dochází k záhadnému mizení elfů a trpaslíků po celé Říši
  • Potyčky na hranicích Mirkenského hvozdu jsou stále častější. Dochází k vypalování lidských osad.
  • Eskalují spory mezi knížaty
  • Trierské knížectví vyhlašuje svoji nezávislost a stává se Triérským královstvím.
  • Čarodějnická akademie je na nátlak církve a veřejnosti uzavřena. V Derionu začíná perzekuce magicky nadaných jedinců
 • 1581
  • Orské kmeny začíná sužovat záhadná nemoc
  • Začíná hon na čarodějnice vedený Církví světla, na jejíž popud John Arvenduin zakládá novou elitní jednotku rytířů světla, která má za úkol chytat magicky nadané jedince.
  • Vliv Církve světla síly, neboť zde není nikdo kdo by se jí postavil na odpor
  • Na podzim tohoto roku začínají události, které ještě nebyly utvrzeny v předivu času
 • 1582
  • Pobřeží Jižních Království začíná plenit Pirátská koalice, vedená tajemným pirátem. Ovšem po prvním neúspěšném nájezdu se koalice rozpadá a tajemný pirátský kapitán mizí kdo ví kde
 • 1583 - počátek "druhé série"
  • Hon na čarodějnice přerůstá v systematické vyvražďování osob nepohodlných pro Církev a genocidu menšin
  • Dochází k dobývání Reintaru, jedné z rozhodujících bitev Války roztříštěného trůnu, kde na jedné straně stojí armáda odporu proti Církvi světla, vedené Godrikem Longardem a na straně vojáku svaté Církve světla John Arvenduin
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.