FANDOM


Hrdina s dovednostmi kejklíře ovládá různé triky a kejkle, dokáže přežívat na ulicích měst. Ovládá své tělo a umí balancovat na laně nebo hranách střech, stejně jako bezchybně vrhnout dýku. Dokáže si také pohrát s city lidí a umí klamat tělem či převlekem.


DOVEDNOSTI Editovat

Pěší vrh proti lidem a zvířatům (Tělo) Editovat

 • Pěší vrh na lidi: vrhání malými předměty a zbraněmi (od nože až po oštěp) a  metání kamenů koženým prakem
 • Pěší vrh na zvířata: vrhání malými předměty a zbraněmi (od nože až po oštěp) a metání kamenů koženým prakem
 • Pěší vrh na terč: vrh na neživé cíle

Akrobacie (Tělo) Editovat

 • Mrštnost: šplh a lezení, protahování se úzkými otvory, vykroucení se z pout
 • Pohyblivost: běh, sprint, skoky a pády, úhyby, rovnováha, parkour
 • Jezdectví: jízda na koni, řízení vozu
 • Jezdecká akrobacie: nasedání a sesedání za jízdy, jízda pod koňským břichem, přeskakování z koně na vůz

Triky a kejkle (Tělo) Editovat

 • Rychlé prsty: žonglování, triky s  drobnými předměty, ukrytí věci na svém těle nebo v oděvu
 • Okrádání: kapsářství, falešná hra, prošacování a spoutání, vykroucení se z pout
 • Znalost uzlů, výroba provazových překážek, žebříků, provizorních mostů

Orientace ve městě (Duše) Editovat

 • Orientace ve městě: znalost zákonitostí prostředí města, odhad správného směru, vyhýbání se nebezpečným místům a jevům
 •  Skrývání se ve městě: nalezení úkrytu pro sebe nebo pro předmět, splynutí s davem, nenápadnost, plížení se ve městě, sledování, ukrývání či odhalování osob ve městě
 • Znalost prostředí: taktika boje z dálky ve městě, volba vhodného místa, vyčkávání a setrvání ve vybrané pozici

Charisma (Vliv) Editovat

 • Ovlivňování pocitů: svádění, vyvolání soucitu či dojetí, radosti a smíchu, smutku, lásky či nenávisti u lidí
 • Využívání lidské povahy: přilákání, přivolání lidí v místě či okolí vyskytujících se v okolí

Převleky a předstírání (Vliv) Editovat

 • Ukrývání vlastní totožnosti: převleky, přestrojování se, líčení a masky, napodobování cizího hlasu a mimiky

Umění (Vliv) Editovat

 • hra na hudební nástroje, zpěv, přednes, tanec, herectví, verše, malování, sochařství, pobavení či citové pohnutí publika

ZVLÁŠTNÍ SCHOPNOSTI Editovat

 Děsivá přesnost Editovat

Pokud se jím vržená zbraň chvěje v trámu vedle vaší hlavy, buďte si jistí, že neminul. Bylo to varování.

Hráč si vybere jeden druh vrhací zbraně (např. nůž nebo oštěp). Postava má nadání (2 manévry) pro pěší i jízdní vrhání tímto druhem zbraně na jakýkoliv cíl.

Plášť Editovat

Oděv dobře zvoleny k dané příležitosti může být zbraní. V jeho podaní doslova.

Když postava bojuje, může jednou svou rukou používat pláště, ubrusy, závěsy, deky a podobně, jako by to byl štít. (bez aktivace, Tělo)

Smršť dýk Editovat

V jediné chvíli vrhne každou rukou jeden nůž či kámen.

 Při vrhání, během nějž má postava dostatek dobře přístupné munice (například vrhací nože v pouzdrech na předloktích nebo kameny na zemi před sebou), může postava při každém svém útoku směřovaném na skupinku nepřátel použít zdarma manévr rozsáhle. (bez aktivace, Tělo)

Rychlé ruce Editovat

Zbraň či glejt, o který jej chce někdo připravit, mění místa tak rychle, že to skoro nelze postřehnout.

Postava má nadání (2 manévry) čelit tomu, když ji někdo chce připravit o předmět, který drží v rukou. (bez aktivace, Tělo)

Vrhač Editovat

Zabíjel na dálku už tolikrát, že předvídá každý pohyb i úmysl své kořisti.

 Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) ve Vrhání (bez aktivace, Tělo)

Akrobat Editovat

Je skvělý jezdec i běžec a jeho přemety či skoky ze střechy na střechu vyrážejí přihlížejícím dech.

 Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) v Akrobacii (bez aktivace, Tělo)

 Zloděj Editovat

Vyhodit kotvičku na hradební zeď je pro něj stejně snadné jako odříznout něčí váček nebo vytáhnout eso z rukávu.

 Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) v Tricích a kejklích (bez aktivace, Tělo)

Špeh Editovat

Přesně ví, kde je možné se ve městě či na vsi schovat a kde naopak hledat to, co mělo uniknout jeho zvědavému zraku.

Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) v Orientaci ve městě. (bez aktivace, Duše)

Komediant Editovat

Když mluví, může mu za zády přecházet karavana velbloudů a nikdo si jí ani nevšimne.

 Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) v Umění.

 Umí na sebe strhnout pozornost všech okolo pokud chce, takže může použít manévr rozsáhle zdarma. (bez aktivace, Vliv).

Psí oči Editovat

Když chce, je ztělesněním nevinnosti a bezbrannosti, čehož umí řádně využít.

 Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) v Charismatu a Převlecích a předstírání. (bez aktivace, Vliv)

Skrytá kapsa Editovat

Nikdo neví, jak to dělá, ale nějakou tu drobnost je schopen pronést kamkoliv.

Hráč může určit, že jeho postava má u sebe jeden malý předmět ze svého vybavení do velikosti dlaně, a to i poté, co byla prohledána. (aktivace: 1 Tělo)

Talent Editovat

Když hrábne do strun, čas se zastaví a nejedno srdce pookřeje.

 Hráč si vybere jeden druh hudebního nástroje nebo jiné umělecké pomůcky (např. masku, taneční úbor). Postava má pak nadání (2 manévry) pro Umění s použitím tohoto druhu pomůcky.

Změna tváře Editovat

Nepotřebuje převleky ani líčidla. Prostě jen svraští obličej, rozcuchá si vlasy, shrbí se nebo napodobí záškuby šílence tak dovedně, že jej ani přátelé nepoznají.

 Postava s touto vyhrazenou dovedností se dokáže pomocí Převleků a předstírání vydávat za někoho jiného (například za stařenu nebo žebráka), ačkoliv neměla dost času nebo prostředky k tomu, aby se nalíčila nebo použila převlek. Nemůže se však tímto způsobem vydávat za nějakou určitou existující osobu. (aktivace: 1 Tělo)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.