FANDOMKollsvik je druhé největší město na ostrově Grishjorn. Ve velikosti sice zaostává za Bjorgfolgem, avšak to co ztrácí ve velikosti si vynahrazuje v bohatství. Kollsvik totiž leží na strategickém místě na jižním cípu ostrova a je tudíž pomyslou vstupní branou k Severním ostrovům. Mnoho obchodníků, cestovatelů ale i nájezdníků z jiných ostrovů zde rádo zakotví a nabere zásoby na další cestu, ať už dál na sever nebo na jih do Říše.

...pokračovaní

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.