FANDOM


Jestliže si pro svou postavu zvolíte lovecké zkušenosti, pak byla nejspíš jejím domovem divoči na. Ovládá stopařské umění a požene se dopředu vždy, když bude družina někoho pronásledovat. Umí se skrývat ve stínu stromů, zná lesní stezky a  udrží směr tam, kde by jiní zabloudili. Ovládá lov a  líčení pastí, takže její přátelé nebudou v  přírodě hladovět. Zvířata si umí také ochočit a udělat z nich platné pomocníky. V neposlední řadě je skvělým střelcem, ať již vezme do ruky luk nebo kuši. Nejspíš půjde o stopaře či zálesáka. Může se živit lovem a prodejem kožešin či výrobků z kostí zvířat. Nebo být v  cizích službách, jako lovčí na tvrzi urozeného pána či jako lesník spravující oboru patřící městu. Někteří lovci se pohybují na hraně zákona, když provádějí tajnými stezkami pašeráky a lesní lupiče. Ale hrdina může začínat i jako obyčejný pocestný, který se o sebe umí postarat v divočině, nebo jako barbar z hraničních hvozdů či nedostupných hor. Za dobrodružstvím se lovec často vydává tehdy, když zvěř v  jeho domovském hvozdu vymře nebo ji vyštvou pryč noví osadníci. Může mu také přestat platit jeho pán nebo mohou královští vojáci pochytat zbojníky, s  nimiž se bratřil. Nebo třeba zatouží po toulkách a svobodě, kterou jako obecní pastýř nikdy nezakusil.

DOVEDNOSTI Editovat

Pěší střelba proti lidem a zvířatům (Tělo) Editovat

 •  Pěší střelba na lidi: používání střelných zbraní od krátkého luku až po kuši či oštěp
 • Pěší střelba na zvířata: používání střelných zbraní od krátkého luku až po kuši či oštěp
 • Pěší střelba na terč: střelba na neživé cíle

Cestování (Tělo) Editovat

 • pohyb v divočině - v pralese, v džungli, bažině, sněhu, brodění
 • pohyb ve vodě, plavání a potápění, řízení loděk a vorů, pádlování
 • vytrvalost, dlouhé pochody

Orientace v divočině (Duše) Editovat

 • znalost zákonitostí prostředí divočiny, odhad správného směru, vyhýbání se nebezpečným místům a jevům
 • ukrývání a odhalování osob a předmětů v divočině, tichý pohyb v divočině, stopování a matení stop
 • taktika boje z dálky v divočině, volba vhodného místa, vyčkávání a setrvání ve vybrané pozici

Tábornictví (Duše) Editovat

 • zálesáctví, táboření, práce s ohněm, stavba stanů a přístřešků, vaření, výroba primitivních nástrojů (například pochodní, šípů, pazourků a oštěpů, jednoduchého oblečení z kůže, kostěných šperků)
 • hledání potravy v divočině (například hledání vody,sběr hub, plodů, bylin, drobných živočichů a vajec)
 • výroba, líčení, nalézání a zneškodňování jednoduchých pastí (například smyčky, oka, padající stromy a kameny), odhad jejich vlastností a zamýšleného účinku, kladení návnad na zvířata, příprava návnad na ptáky, vrší na ryby

Lovecké znalosti (Duše) Editovat

 • zpracování zvířecí kořisti, braní zvířecích trofejí, znalost trhů s masem, kožešinami a trofejemi a jejich cen
 • znalost zvířat, rozeznávání nepřirozeného chování, odhad charakteristiky a hranic zvířat

Ovlivňování zvířat (Vliv) Editovat

 • odhad pocitů a úmyslů zvířat, ovlivňování jejich pocitů (od laskavosti až po přísnost), vyvolání pocitů (od klidu až po paniku), získání si důvěry
 • zastrašování zvířat, zlomení sebedůvěry, zahnání na útěk, získání respektu, vábení, napodobování hlasů zvířat, přilákání,přivolání zvířat v místě či okolí se vyskytujících
 • ochočení, krocení, cvičení zvířat k následování povelů, velení zvířatům, ovládnutí ochočených zvířat prostřednictvím jednoduchých povelů, využívání zvířat ke stopování a jiným činnostem

Editovat

ZVLÁŠTNÍ SCHOPNOSTI Editovat

Jedno oko otevřené Editovat

Je ostražitý a vnímá, co se kolem děje, i když odpočívá nebo spí.

 Postava s  touto vyhrazenou dovedností dokáže i  během spánku reagovat na jakoukoliv akci přímo ohrožující ji nebo jiného člena družiny, jako by nespala, pokud někdo nepoužije k  jejímu uspání omamné látky či magii. Postava se tedy při úspěšném použití této dovednosti včas probudí a zareaguje na nebezpečí. (aktivace: 1 Duše)

K neutahání Editovat

Stačí mu trochu si zdřímnout a je zase čilý jako rybička.

 Při nedostatečném odpočinku si postava doplní 2 vyčerpané zdroje navíc. (bez aktivace, Duše)

 Vetřelci Editovat

Vycítí na dálku cizí tvory, pro něž není divočina domovem.

Postava s touto vyhrazenou dovedností dokáže v divočině určit, kterým směrem se do vzdálenosti asi jedné hodiny chůze nacházejí tvorové, již zde nejsou doma. (aktivace: 1 Duše)

Něco z ničeho Editovat

Nepotřebuje železa ani oka z drátů, k vytvoření smrtící léčky mu stačí kus provazu a nůž.

Postava dokáže vyrobit základ jednoduché pasti z nouzových Surovin. (Aktivace 1 Duše)

Postava dokáže při výrobě posilovat libovolné pasti s pomocí nouzových Surovin. Za každou takto vloženou Surovinu zaplatí 1 Duši.

Dobrá muška Editovat

Se svou oblíbenou zbraní dokáže zasáhnout hned první ranou, jako by cíl jeho střelu přímo přitahoval.

Hráč si vybere jeden druh střelné zbraně (například luk). Postava má nadání (2 manévry) pro střelbu tímto druhem zbraně na jakýkoliv cíl (bez aktivace, Tělo)

Déšť střel Editovat

První šíp ještě sviští vzduchem a zkušená ruka již zakládá na tětivu druhý.

Při střelbě mířené na nepřátele poblíž sebe, během níž má postava dostatek dobře přístupné munice (například šípy zabodané před sebou v zemi), může postava při každém svém útoku směřovaném na skupinku použít zdarma manévr rozsáhle. (bez aktivace, Tělo)

Ostrostřelec Editovat

Před jeho střelami není úniku. Najde si svou kořist v jakémkoliv úkrytu a ví, jak šípem spolehlivě zmrzačit zvíře nebo člověka

Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) ve Střelbě (bez aktivace, Tělo)

Oštěpař Editovat

Před jeho oštěpy není úniku. Najde si svou kořist v jakémkoliv úkrytu a ví, jak oštěpem spolehlivě zmrzačit zvíře nebo člověka

Postava je zběhlá s vrhací zbraní na lidi, zvířata a neživé cíle. (bez aktivace, Tělo) 

Průzkumník Editovat

V přírodním terénu se pohybuje tiše jako duch a jeho bystrému zraku nic neunikne.

Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) v Orientaci v divočině (bez aktivace, Duše)

Zálesák Editovat

V divočině je jako doma, neztratí směr ani netrpí hladem. Voda je jeho živel a řeky jsou pro něj cestami spolehlivě vedoucími k cíli.

 Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) v Tábornictví. (bez aktivace, Duše)

 Průvodce Editovat

Nejen, že se v lese vyzná jako nikdo jiný, ale dokáže jim bezpečně provést i celou kupeckou karavanu

Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) v Cestování. (bez aktivace, Duše)

Postava může zdarma použít manévr rozsáhle při Cestování nebo Orientaci v divočině na společně putující družinu.

Lovčí Editovat

Zvířata svého revíru zná jako nikdo jiný a úlovek dokáže zpracovat do posledního pírka.

Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) v Loveckých znalostech. (bez aktivace, Duše)

Postava dokáže při odhadu zvířete určit i jeho zvláštní schopnosti. (Aktivace 1 Duše)

Krotitel Editovat

I to nejvzpurnější zvíře zjihne pod jeho přísným pohledem či výhružným zamručením.

Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) v Ovlivňování zvířat. (bez aktivace, Vliv)

Cvičitel Editovat

Dokáže si své zvíře vycvičit tak, že na sebe cizího člověka nenechá ani sáhnout.

Hráč může popsat, proč zvířecí pomocník jeho hrdiny má obsah své charakteristiky rozšířen o jednu dovednost, nebo má o jednu zvláštní schopnost více, než je pro obdobné bytosti obvyklé.

Postava může s pomocí dovednosti Ovlivňování zvířat dočasně poskytnout stejné zlepšení zvířatům, která nejsou jejími pomocníky, po dobu, kdy následují její velení. Postava musí danou dovednost nebo zvláštní schopnost sama ovládat.

Zaříkávač koní Editovat

Při průchodu vesnicí na něj nezaštěká jediný pes, ale jeho kůň pokope kohokoliv kdo na něj bez dovolení sáhne.

 S touto obsahovou pravomocí může hráč stanovit, jakou povahu či náladu má nějaké neočarované zvíře (Aktivace 1 Vliv)  

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.