FANDOM


Původně jen malá kupecká stanice postavená na břehu řeky Romur se v průběhu staletí změnila v jedno z nejbohatších měst v Říši. Díky bohatství z obchodu a pomocí nátlaků a intrik si místní oligarcha dokázal získat knížecí titul. Od té doby rod Longardů spravuje Reintar a okolní vesnice. V průběhu věků se stalo několikrát, že  císaři záviděli bohatství Reintarským knížatům, ale těm se vždy  podařilo uhasit rozepře již v začátcích, štědrými úplatky do císařské  pokladnice. 

Postupem času se Reintar rozrostl i na druhý břeh a byli vybudovány tvrze na ostrůvkách mezi oběma břehy. Reintarská knížata využila těchto tvrzí k šikanování obchodníků a uvalení mnohem vyšších cel  nejen na lodní obchod. Obchodníkům nezbylo nic jiného než stáhnout  ocas a poslouchat. Ti, kteří odmítli většinou zkrachovali nebo zemřeli  při pokusech najít novou obchodní stezku. Čím více se však Říše rozrůstala tím více se otvíralo obchodník stezek a vliv Reintaru slábl. Ve snaze zvrátit nepřízen osudu se rozhodl kníže Thancred Longard udělat z Reintaru, který nemá ani přímý přístup k moři  námořní velmoc. Nikoliv však způsobem, že by Reintar měl udržovat svou  flotilu, ale rozhodl se odcestovat na sever do Nordsky a na jih do  Svobodných měst a Dascaru, aby zde našel ty nejlepší stavitele lodí a  nabídl jim nebeský plat, když všeho nechají a vydají se s ním do Reintaru. Zde po několik měsíců vymýšlely prototypy nových lodí. Thancred však začal mít stále větší a větší požadavky a celý nápad s novými  loděmi se prodražil. Thancred si po svých cestách po Caladrii přivedl několik  učenců, alchymystů, vědců, mystiků a dalších podivných individuií,  kterým nabídl, že mohou zůstat v Reintaru a on jim bude přispývat na  jejich výzkum, který ho velmi zajímal. Město se stalo za vlády Thancreda  útočištěm pro takovéto lidi, kteří nebyli vítaní jinde. Církev Světla  to velmi pobuřovalo, a proto naléhala na císaře, aby tomu učinil  přítrž. Nicméně císař byl chytrý a vzělaný můž, věděl, že z toho  císařství může jedině profitovat. Uzavřel tedy s Thancredem dohodu. Učenci  budou moci v Reintaru zůstat avšak pod podmínkou, že se Thancred podělí o  výzkum s císařem. Císařovi se jejich výzkumy natolik zalíbili, že se  rozhodl, že poskytne Thancredovi finanční podporu. Po smrti císaře a záhadné  smrti Thancreda se však učenci rozutekly do všech koutů světa, spolu se svým  výzkumem, neboť nový císař Elgrinth II. nebyl zdaleka tak nakloněn vědě jako  jeho otec. V Reintaru vládl Thancredův syn Ferand, který ovšem vládl jen chvíli a  na knížecí stolec usedl Thancredův vnuk Godrik, který zde vládne do teď. 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.