FANDOM


Vyda-li se váš hrdina cestou magie nebo se zcela oddal víře, budeme mít nejspíše několik úrovní zaříkávače. Bude ovládat obory tajemna a nadpřirozena. Vyzná se v historii, ve starobylých jazycích a v legendách o zázračných místech a artefaktech. Vycítí nadpřirozené síly, když se s nimi setká, a bude vědět, jak hovořit s netvory, strašidly či nemrtvými tak, aby je nevydráždil a získal od nich, co potřebuje. Dokáže sesílat kletby a požehnání, črtat magické obrazce a symboly a využívat sílu rituálních předmětů, ať už půjde o kouzelnickou hůl nebo o přívěšek náboženského řádu. Zpočátku půjde o pouhého zasvěcence nižšího stupně. Možná se bude jako čarodějnický učeň školit u svého mistra v ovládání čar a kouzel. Nebo bude jako novic pilně studovat v klášteře a každý den žádat svého boha, aby mu propůjčil sílu činit zázraky. Může ale jít též o venkovského hadače či kmenového věštce, stejně jako o potulnou kazatelku či žebravého mnicha. Na dobrodružné výpravy se může nezkušený kouzelník či kněz vydávat proto, že jej nějakým dlouhodobým posláním pověří jeho mistr či řád. Může být ovšem také na útěku před následky nevydařené ho zaklínadla nebo před hněvem svého duchovního vůdce. Někteří dobrodruzi hledají na cestách též víru, osvícení nebo nové přístupy k čarování.

Dovednosti Editovat

Učenost (Duše) Editovat

  • vzdělání, čtení a psaní, cizí jazyky, znalost starých jazyků a písem, cestovatelské znalosti, čtení map a místopis, historie a pověsti, pověry a přísloví, hádanky a hry

Znalost nadpřirozena (Duše) Editovat

  • Okultní a náboženské vědomosti: orientace v různých náboženstvích a systémech magie, obecná znalost kouzelnických rituálů a prastarých jazyků, náboženských symbolů, obřadů a obětin, obecná znalost ochranných obrazců, rozpoznání nadpřirozena, nacházení magických zřídel a svatyní a míst výskytu nadpřirozených sil, obecná znalost nadpřirozených bytostí a odhad jejich síly, zkazky o jejich zvycích a chování
  • Výroba rituálních předmětů: (např. přívěšek náboženského řádu, kouzelnická hůl), vkládání magické síly do nich, lámání rituálních předmětů

Ošetřování lidské duše (Duše) Editovat

  • ošetřování duše lidí, rozeznávání duševních chorob, nacházení příčin nemocí, duševních útrap a odhalení známek šoku, zklidnění, dodání naděje, vytržení z letargie, léčba duševních chorob a ztráty duševních schopností, podávání odvarů

Vůle (Duše) Editovat

  • síla vůle, psychická odolnost, nezlomnost a nepoddajnost

Zaříkání (Vliv) Editovat

  • prokletí (vyvolá ochromení nebo jiné omezení),požehnání (zajistí posílení nebo jiné ulehčení) působící na lidi nebo zvířata
  • lámání prokletí a požehnání
  • zaklínání míst a věcí ochranným obrazcem pro Zaříkání (Znakem Oka), znalost a lámání ochranných obrazců pro Zaříkání

Vyjednávání s nadpřirozenem (Vliv) Editovat

  • přilákání rozumných nadpřirozených bytostí,přivolání bytosti v místě či okolí se vyskytující, přesvědčování rozumných nadpřirozených bytostí, argumentace a slovíčkaření, odhad motivací a úmyslů,přímé ovlivňování názorů, křížové výslechy, hovory vedené v hádankách či s posunutým významem

Zvláštní schopnosti Editovat

Knihomol Editovat

Zná staré legendy, luští texty v téměř zapomenutých jazycích, rozpozná jakékoliv kouzlo a jeho znalosti ho neomylně přivádějí ke zřídlům čarovné moci.

Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) v Učenosti a Znalosti nadpřirozena. (bez aktivace, Duše)

Síla osobnosti Editovat

Jeho klid konejší a jeho moudrost zahání výčitky svědomí i noční můry.

Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) v Ošetřování lidské duše. (bez aktivace, Duše)

Jizvy na Duši dokáže léčit, jako by síla magické ho okamžiku byla o 1 vyšší. (Aktivace 1 Duše)

Bystrost Editovat

Je pohotový a v pravou chvíli dokáže pomoci příteli radou či kouzlem.

Postava může duševními akcemi reagovat pomocí akce z obrany nejen na akce vedené na sebe, jak je obvyklé, ale i na jakékoliv akce škodící jiné postavě nebo předmětu, který se nachází v dohledu.

Dar tvoření Editovat

Kde jiní rozhazují zlatý prach a pálí vonné svíce, aby obnovili moc své hole či odznaku víry, on jen zašeptá prosbu a je vyslyšen.

Postava dokáže ukládat do svého rituálního předmětu i nouzové Suroviny, zdarma.

Postava dokáže vyrábět ochranné obrazce z nouzových Surovin. Za každou takto vloženou Surovinu zaplatí 1 Duši.

Zřící stráže Editovat

I když je ze svého domu na míle daleko, jako by vám hleděl přes rameno.

Postava s tímto zvláštním smyslem dokáže při narušení libovolného svého ochranného obrazce vnímat (slyšet, vidět a cítit) jeho okolí, jako by se na místě sama nacházela.

Čarovné stráže Editovat

Z prastarých knih vyčetl návody na ochranné rituály, jaké zná jen málokterý kouzelník.

Postava dokáže libovolný ochranný obrazec vyrobit jako posílený chytrý ochranný obrazec, který se neaktivuje, je-li splněná podmínka vyslovená při jeho výrobě – například pokud se předmětu dotkne určitá osoba nebo pokud někdo při vstupu do kruhu vyřkne stanovené heslo. (Aktivace 1 Surovina)

Postava také dokáže libovolný ochranný obrazec vyrobit jako posílený trvalý ochranný obrazec, který je spoutaný s místem či předmětem velmi dlouho. (Aktivace 3 Suroviny)

Pán symbolů Editovat

Svou vůlí dokáže spoutat mnoho míst současně, a tak když překonáte jednoho jeho strážce, za rohem může číhat další, ještě mocnější.

Postava dokáže udržet spojení s více než jedním ochranným obrazcem. Každé již udržované spojení s ochranným obrazcem zvyšuje náročnost tvoření dalšího ochranného obrazce o 1.Nikdy ale nemůže udržovat spojení s více než jedním trvalým ochranným obrazcem.

Divoký talent Editovat

Síla jeho nadání je udivující. Lidé touží po jeho požehnání a obávají se jeho kleteb. Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) v Zaříkání. (bez aktivace, Duše)

Povolávač Editovat

S divoženkami a hejkaly si povídá, jako by byli odjakživa kamarádi.

Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) ve Vyjednávání s nadpřirozenem. (bez aktivace, Duše)

Modlitby a uřknutí Editovat

Umí zajistit přízeň nebes, ale také potrestat provinilce tak, že bude na kolenou prosit, aby z něj trest sňal.

Postava dokáže seslat posílené Zaříkání (požehnání nebo prokletí), které bude působit dlouho. (Aktivace 1 Vliv)

Postava také dokáže seslat posílené prokletí (nikoliv však požehnání), jehož účinky přetrvají velmi dlouho, musí však obsahovat splnitelnou podmínku, jejíž naplnění ji zlomí, například „dokud nepohostíš neznámého pocestného“. (Aktivace 3 Vlivy)

Mystický kruh Editovat

Mocným obřadem či rituálem mohou zaříkávači spojit své síly a dosáhnout zázraku.

Postava může i mimo svou akci pomoci jiné postavě provádějící nějaký druh magie, připojí-li se k jejímu rituálu, a poskytnout jí pro tuto akci odpovídající Zdroje (na zaplacení aktivace, náročnosti, manévrů nebo vyčerpání).

Věže a chrámy Editovat

Ať se nachází kdekoliv, dokáže pro své přátele najít ochranu za zdmi kláštera nebo ve věži cechu čarodějů.

S touto obsahovou pravomocí může hráč stanovit, že určitá bytost je členem stejného okultního, náboženského či magického spolku jako jeho postava. (Aktivace 1 Vliv)

-------HOTOVO Z 45%--------------(PLANOVANE DODELANI 1.10.19)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.